Nabożeństwa

 • niedzielne -zwykle o godz. 9.00
 • świąteczne – ranne o godz. 9.00
 • tygodniowe
 • popołudniowe
 • wieczorne

Ewangelizacje

 • adwentowa
 • pasyjna

Dla dzieci i młodzieży

 • lekcje religii
 • szkółka niedzielna – prowadzona przez ciocię Asię Halacz w każdą niedzielę (poza wakacjami, feriami i świętami kościelnymi) w sali parafialnej lub kancelarii parafialnej
 • spotkania młodzieży/lekcje pokonfirmacyjne
 • rekolekcje dla dzieci i konfirmantów – w czasie pasyjnym
 • gwiazdka dzieci – każdego roku w grudniu
 • wycieczki dzieci – zwykle we wrześniu
 • półkolonie i ferie

Pozostałe

 • Koło Pań – każdy drugi poniedziałek miesiąca, naprzemiennie w Wirku i Świętochłowicach
 • Chór – każdy wtorek, godz. 18 w sali parafialnej
 • Godzina Biblijna – każda środa, godz, 17.30 w sali parafialnej
 • Spotkania Seniorów -w Pasji, Adwencie, w okolicach Święta Żniw w sali parafialnej w Świętochłowicach lub w Wirku
 • Święto parafialne – każdego roku w czerwcu na ogrodzie za plebanią
 • spotkania osób 30+ – w zależności od potrzeb i ustaleń
 • indywidualne spotkania z osobami chcącymi wstąpić do parafii – wg zgłoszonych potrzeb
 • odwiedziny osób starszych i chorych oraz pozostałych parafian – wg potrzeb
 • warsztaty np. kulinarne, pieczenia pierników
 • wycieczki parafialne
 • koncerty
 • Śniadanie Dla Kobiet
 • jarmark adwentowy
 • inne, np. adwentówka parafialna
 • wymiana z parafiami partnerskimi